Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Uitstel behandeling pensioendossiers mijnwerkers

Uitstel behandeling pensioendossiers mijnwerkers
Provinciaal @ Vlaams Belang

Maaseik, Neeroeteren & Opoeteren zijn voor een groot stuk, wat je noemt, forensengemeenten. Dat wil kortweg zeggen dat het merendeel van de arbeidende bevolking niet in eigen gemeente aan de slag is. Ga maar eens na in uw eigen vriendenkring en u zult wel weten wat wij bedoelen. In het verleden waren wij dan ook gemeenten met veel mijnwerkers. De éérste burgers van Limburg, weet u wel? De Waalse mijnbaronnen hadden ons indertijd als goedkope kolonie gezien, maar dankzij de noeste arbeid van zovele van onze voorouders werd ons dierbaar zwarte goud net de motor van Vlaanderens economie. (Lees wat dat betreft zeker eens het boek 'Limburg, een kolonisatiegebied' van E.H prof dr. Karel Pinxten!)

Vandaag zijn de mijnen reeds lang dicht. We kunnen dat betreuren, maar een feit is een feit: De ontginning van kolen was niet langer rendabel genoeg. Limburg kreeg een zware economische slag te verwerken, waar het zich uiteindelijk met bloed, zweet en tranen wist van te herstellen. Actieve mijnwerkers kennen we tegenwoordig niet meer in Opoeteren, Neeroeteren & Maaseik. Gepensioneerde mijnwerkers des te meer. En in hun gelederen is enige tijd geleden onvrede ontstaan. Het is namelijk zo dat bepaalde van hun pensioenen momenteel berekend worden op 25/30ste in plaats van op 30/30ste van het aantal gepresteerde jaren, zoals de wet voorschrijft. Ergo, sommige van onze mijnwekers zitten met behoorlijk wat achterstalig pensioen. Daar kwamen de mijnwerkers samen met de Katholieke Universiteit van Leuven achter. Hetgeen ze prompt op straat deed komen om hun rechtmatige eisen kracht bij te zetten.

Jammer genoeg wonen wij in een apenland. Een apenland met lege kassen en niet al te bijster geweldig functionerende instellingen. Niet moeilijk dat de FOD pensioenen (federale overheidsdienst) het anders ziet dan onze mijnwerkers. Volgens deze dienst wordt één en ander verkeerd geïnterpreteerd waardoor er geen sprake kan zijn van een herberekening van de pensioenen. Vlaams Belang ziet dat op haar beurt dan weer anders dan de FOD pensioenen en maakte zelf een wetsvoorstel om een scheve situatie recht te trekken. Omdat wij oprecht menen dat de wijnwerkers het hier bij het rechte eind hebben en omdat onze partij het aan haar afkomst verplicht is om het voor de éérste burgers van Limburg op te nemen. Eén van de stichters van onze partij, Geeraard Slegers om hem niet te noemen, was immers niet alleen werkleider in de mijn van Winterslag, hij was ook vele jaren een bekende vakbondsleider van de mijnwerkers.

Het wetsvoorstel van onze partij zou besproken worden tijdens de geplande vergadering van de commissie Sociale Zaken in het parlement. Maar zo ver kwam het jammer genoeg niet. De heren des huizes hebben de commissie namelijk uitgesteld. Heren des huizes die in deze nota bene van linkse signatuur zijn! Zeer tot ongenoegen van onze partij, in casu van onze Limburgse parlementairen. Want dit is natuurlijk een dossier dat bij uitstek onze regio aangaat, bij uitstek onze parlementairen tot samenwerking noopt. Zij stelden dan ook met ongenoegen vast dat dit belangrijke dossier, dat klaar was om gestemd te worden, weer maar eens vertraging oploopt. Vlaams Belang roept daarom ook op om snel terug de commissie bij elkaar te brengen om dit dossier uit te klaren.

In hieronder bijgevoegd persbericht kunt u wat dat betreft het relaas van onze commissieleden vinden: