Word Lid
menu
Word Lid

Home / Nieuws / Persbericht 14/03/2018 - Sint - Hubertuskerk Runkst

Persbericht 14/03/2018 - Sint - Hubertuskerk Runkst
Lokaal @ Vlaams Belang

Vlaams Belang Hasselt verontwaardigd over kerkplannen stadsbestuur

Nadat in de gemeenteraad reeds vijf jaar tevergeefs wordt aangedrongen op een duidelijke en concrete toelichting van het fameuze Hasseltse kerkenplan vindt het Vlaams Belang het ontstellend via de media te moeten vernemen dat de Sint – Hubertuskerk in Runkst zal worden afgebroken.

Frank Troosters, fractieleider van het Vlaams Belang in Hasselt is zeer verontwaardigd: ‘Bij haar aanstelling als burgemeester verklaarde Nadja Vananroye voortaan een nieuwe stijl van besturen te zullen hanteren. Alweer blijken dit loze beloften te zijn. Achter de schermen worden beslissingen genomen, die dan via de media worden gecommuniceerd. En dit nadat de oppositie reeds vijf jaar naar duidelijkheid omtrent het kerkenplan vraagt.’

Bovendien betreft het hier een kerk met een rijke geschiedenis, je zou deze kerk als een Hasselts monument kunnen beschouwen. In Runkst, een wijk waar de instroom van mensen van vreemde origine groot is, vormt de Sint –Hubertuskerk als het ware een laatste ijkpunt voor de autochtone Runkstenaren. Eén van de laatste referentiepunten wordt hen zo ontnomen.

Het Hasselts stadsbestuur heet blijkbaar geen probleem om financiële hulp te bieden aan de Diyanet gemeenschap in de Crutzenstraat. Evenmin heeft men bezwaren tegen de bouw van een megamoskee door de Badr –gemeenschap in de Mouterijstraat. Dat men hiermee de toekomst van de volledige Heilig Hartwijk hypothekeert vormt voor het stadsbestuur geen probleem.

Maar de restauratie van een Hasselts monument, zoals de Sint - Hubertuskerk, wordt dan wel te duur bevonden. Voor het Vlaams Belang in Hasselt is het duidelijk dat burgemeester Vananroye en haar bestuurpartner (na het proefballonnetje met het gescheiden (moslim) zwemmen in het stedelijk zwembad en het weigeren van het invoeren van een hoofddoekverbod voor loketambtenaren) zo verder de kaart van de Islamisering van Hasselt kiest. De autochtone Hasseltse inwoners blijven alweer in de kou staan.

Met vriendelijke groeten,

Frank Troosters

Fractieleider Vlaams Belang Hasselt